De nya budorden

Kristendom: Här är en blandning av religösa inslag och levnadregler i allmänhet. Många punkter handlar om begränsning av sexualiteten.
 
1. Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.
 
Islam: Jag är inte så bra på Islams levnadsregler med de har mycket mer med själva religionen att göra och individens agerande än på relationer till andra människor. Kanske kan man hitta bättre sammanfattningar är denna men ur den tar jag med att vara generös mot de behövande eftersom den kan liknas vid kristendomens hedrande av föräldrarna vilket jag också tolkar som att hjälpa dem när de blir gamla och behövande.
 
1. Trosbekännelsen. Man ska inte ha någon annan gud än Gud (Allah), och Muhammed är hans profet.
2. Bönen. Bönen består bl.a. av en välsignelse av profeten Muhammed. Man ska be fem gånger om dagen, alltid vänd mot Mekka. Bara fredagsbönen bör bes i moskén, annars kan man be i princip var som helst.
3. Allmosan. Detta innebär att man ska ge bort en del av sin inkomst i skatt till de fattiga och behövande.
4. Fastan. Under fastemånaden Ramadan ska man varken äta, dricka, eller ha sexuellt umgänge mer än efter solens nedgång. Små barn, gravida eller sjuka behöver inte följa detta.
5. Vallfärden till Mekka. En muslim bör göra en resa till Mekka åtminstone en gång i sitt liv.
 
Buddism: Här nämns inget alls kring gudar utan det är rena levnadsregler som egentligen kan tillämpas av vem som helst oavsett de två ovannämnda religionerna. Den har gemensamt med kristendomen att inte döda, inte stjäla, begränsning av sexualiteten och att inte ljuga.
  1. att avstå från att döda någon levande varelse,
  2. att avstå från att ta det som inte blivit givet,
  3. att avstå från att missbruka sexualiteten,
  4. att avstå från alkohol och icke receptbelagda droger
  5. att avstå från falskt tal. 
För att försöka sammanföra dessa tycker jag att man kan se ett mönster och som är genomgående:
 
En enkel kompromiss blir att lyfta ur allt som har med en gud att göra, och ta de gemensamma delarna. Det blir typ så här:
 
1. Döda inte
2. Stjäl inget
3. Ljug inte
4. Tänk efter innan du har sex
5. Hjälp fattiga
 
Den analytiske ser att buddismen vinner här som får med fyra av fem grundepelare, endast den om droger faller bort. Islam är alkoholen ofta sedd som förbjuden men är inte med i grundpelarna, så kanske ska det till en sjätte punkt i listan:
 
6. Bruka ej akolhol
 
Det finns ett företag som komprimerat det ännu mer nu, och säg "joxelimox" om inte det företaget är det som just nu är det närmaste en "gud" som vi kan komma just nu? 
 
Don't be evil
Google
 
Och Google kan också hjälpa oss att hitta de nya budorden, man kan ju skriva in text i sökfältet så fyller Google på med vad jag tror, vanliga sökningar viktat efter mina tidigare sökningar. Så här blir mina 10 Googles budord:
 
Du skall inte sova bort sommarnatten
Du skall inte stjäla
Du skall inte stoppa köttbullar (i näsan??)
Du skall inte dräpa
Du skall inte tro det blir sommar lyrics
Man skall icke dräpa (dublett)
Man skall icke ljuga
Man skall inte sälja skinnet
Man skall inte kasta sten i glashus
Man skall inte ropa hej
 
 
 
 

Läsbar karta på lång-SM

Jag tittar på dagens lång-SM-karta och den ser vid en första anblick riktigt läsbar ut!
 
Kartan är godkänd för tävling på nivå 1 eller 2 2014-2015 så den verkar passerat "nålsögot" som SOFT satt upp.

I PM och på kartan står följande lokala karttecken noterade:

X (Svart), Jaktpass, koja
X (Brunt), Jordkällare

På kartan hittar jag några platser med följande utseende:

Ljusgröna prickar på ljusgul botten, ett karttecken jag kanske kan gissa vad det beskriver, men som inte återfinns i normen. Klar orsak till att söka dispens och ange detta som lokalt tecken men eftersom detta inte skett så borde inte kartan vara godkänd.
 
Men som sagt ser den läsbar ut och studerar man noga så finns många bra saker!
 
I ringen ser vi att sänkorna är relativt brett ritade, och även den i södra delen av ringen. Minimiradien är lika stor som en punkthöjd enligt normen så man når ändå inte riktigt fram, men bra mycket bättre än oftast.
 
Höjdkurvorna i östra kartklippet har bra och jämnt avstånd mellan sig, de är också raka utan onödigt "darr". Lysande! Och uppe på höjden ser man att tecknet "småkuperad terräng" används, modigt att generalisera! Och läsbart blir det.
Sock som alltid supersvårt att följa normen överallt, och att få läsbarheten god. En tveksamt liten hjälpkurvehöjd mitt i kartan (röd ring runt) och strax öster om den en höjd som är ritad mindre än en punkthöjd. I öster finns också nåt brunt krafs mellan en liten brant och en sten som iaf jag inte kan se om det är en höjd eller mest troligt en sänka. Också en brant kunde man ta bort taggen på så att den inte flyter ihop med stenen.
 
Tittar man mer på kartan finns också konstigt nog några extremt små sänkor iritade, känns som att "nålsögat" fokuserade på de delar av kartan där banan gick. Kanske därför som den inte är godkänd fram till 2018?
 
Men, jag ska i princip mest beröma kartan. Kanske gillar man ritstilen med lite "fyrkantiga" former eller inte, m,en jag tycker detta är skolboksexempel på hur man kan dra isär kurvor och vara extremt noggrann i renritningen för att få en lättläst karta.
 
Till och med att man kan springa mellan branterna syns i ringen!
 
Hela kartan med H21A-banan på finns här.
 
PS Jag skrev inte detta inlägg för att bevisa att jag kan annat än bara gnälla. DS
 
 
 

Missbruk av parkeringsplats

Det finns en stor parkering som inte används annat än på julstressardagarna för de shoppare som den byggdes för. Det finns alltid plats ledigt på den i övrigt. Parkeringen är nog tänkt för shoppare, men det finns för lite shopping vid denna men arbetsplatser finns massor av nära parkeringen.

Nu har ägaren/förvaltaren av parkeringen upptäckt att den missbrukas! 
 
FOLK PARKERAR PÅ PARKERINGEN!!!
 
Herre gud tänker ägaren, detta måste beivras! Skyltar monteras: Max 4 timmar parkering. Sedan kommer lapplisa/lapppelle och lappar bilarna med några dryga hundringar varje dag, så fort någon missat att flytta bilen sin inom de fyra korta timmarna.
 
Så syftet med parkeringen är klar: att tjäna pengar. Och vad är effekten? De som tar bilen och parkerar där måste chansa. Det finns inget sätt att köpa parkeringstillstånd, utan det är 4 timmar gratis, sedan böter.
 
Alla sku ut var 4:e timme för att flytta bilen till en av de lediga platser som finns. Om någon jobbar 8 timmar + lunch så måste man faktiskt flytta bilen med kallstart 2 gånger varje dag. Miljön är den som förlorar på att det inte är OK att stå 9 timmar på parkeringen.
 

Besöksstatistik

Bloggen fick en rusning igår då en recension gav mycket trafik. Men vilka är alla som läser här, man undrar ju...


Recension av Lars Wilderängs Stjärnklart

[SPOILERVARNING!]
 
Historien startar i en slags bokform av hans blogg "Cornucopia?". Som läsare av den känner man igen de "sanningar" som han där bevisar med sina anekdoter men som i boken är helsanningar. Lite styltig inledning och bloggkänslan ligger tung i boken som redan i starten ger att man förstår hur det kommer gå i flera hundra sidor, speciellt som Lars sällan lämnar realismen.
 
 
 
Idén är en undergångsroman och en overklig naivitet som vi nästan alla har. Vad sker då vårt samhälle rasar, hur snabbt går det, vilka är effekterna och varför är det alltid makt och våld som segrar i det korta loppet? Grunden är att elektroniken slutar funka, ett slags virus som fysiskt sprider sig och slår ut all elektronik, vilken saknar immunförsvar.
 
Vi rör oss i ett sönderfallande Sverige som på mycket kort tid förvandlas till stoft. Människors goda och onda sidor fördelas per person, även om vissa moraliska dilemman lyfts upp på en enklare nivå.

Många kapitel krävs, där det i sista meningen antyds att nu blir det sex, men ingen mer beskrivning av det, innan han äntligen vågar skriva om det heta sexet. Skildringen är även där realistisk och lämnar endast tankar och känslorna åt läsaren att känna in.

Efter detta byter boken karaktär, den flyter på lättare och lättare och man slipper bloggkänslan och att det ligger politiska åsikter under bokstäverna. Spänningen trappas upp. I slutet av boken har Wilderäng helt lämnat vardagen och vi börjar befinna oss i en värld som lite påminner om gamla Mutant för oss 70-talister med radioaktiva zoner, även om själva monstren bara är i människoform i Wilderängs tappning.

Boken innehåller så många dödsfall att man inte vågar skapa några känslor för någon i boken, men det underlättas också av att man inte får så mycket beskrivningar av de känslor som de oftast stenhårda karaktärerna saknar?

När jag läser tackorden ser jag att hans fru tackas först och främst och då slår tanken mig att kanske hon påverkade mycket av det som skrevs i den sista tredjedelen av boken då den biten kändes mer human är programmeringsspråk. Wilderäng utvecklas som författare i denna bok. 
 
En särskild sekvens lyfter fram en grupp i samhället som verkligen strävar efter att få bort den anarki och egoism som snabbt blomstrar då statens långa arm inte längre når någonstans. En vilja att bygga ett nytt och bra samhälle kan alltså komma även från de som inte var med när det ursprungliga byggdes upp.
 
Boken avslutas med en rejäl cliffhanger och det kändes precis som att man får stå ut med det kommersiella tricket, lika som att man får stå ut med att Wilderäng också på sin blogg ibland har redaktionell reklam. 
 
Jag hittade inga stavfel eller språkfel i texten, kanske för att den var fängslande och jag läste raskt.
 
Betyg 4 av 5.
 
När jag lånade boken lade bilbliotekets lånedator av. Och en till. Och den sista. Lite läskigt med tanke på bokens innehåll!

Jag tycker mig ha noterat

Att:
 
* Tiggare blir fler.
* De sitter inte bara utanför Systemet och andra skämsbutiker utan även utanför matvaruaffärer.
* En del säger "hej" eller annat, för att med ljud få uppmärksamhet.
* Saker som kan antyda att de spenderar pengar på "crap" (cigaretter/fast food) är inget som göms.

Vad beror detta på?

Är mina noteringar bara undantag eller är det en del av ett mönster? Vad kan man se i mönstret om man tittar på det från oven? Någon högre upp som vet och kan föreslå något?
 
Tittar du dit och möter blicken eller tittar du bort?

VAL 2014: Inte alla vinner

Här är listan på de som INTE vann valet. Inte de här heller ska kanske tilläggas:

Asianpartiet
Bajenpartiet
Bat-Eric
Blankröstarpartiet
Borgerlig Framtid
D
Demokratiska partiet
Det spelar ingen roll vad jag röstar på
Direkt demokrati
Djurens rättparti
Djurpartiet
E.-partiet
Eparlamentet.nu
FA(R) Fria Anarkister Röstande
Godispartiet
Hala raza
Hej, finns alldeles för dåliga alternativ
Helhet
Hälsopartiet
Ingen
Ingen!
Junilistan
Kaisardemokraterna
Kalle Anka Partiet
Karlskronapartiet
Katten aslanpartiet
KI
Klassiskt liberalapartiet
Kom med hållbara lösningar tack!
Kommunisterna
Kommunistiska partiet
Kulturpartiet
Kv
Led Zeppelin
Legalisera cannabis
Liberala partiet
Master Chief
Med vårt försvar
Miljepartiet
Missnöjd
Moderata initiativ
Moderatapartiet
Moderatpartiet
MOR
Nationaldemokraterna
Nekrokraterna
Normaldemokraterna
Ny Framtid
Onanister mot NATO
Oskar ingemansson negerparti
Parti V
PARTIBETECKNING
Partiel de fria
Politikerförakt
Radikalt och roligt
Riksdagen
Riktiga Sverige
Satanistiskt initiativ
SD = rasister
SDU
Småländska missnöjespartiet
Socialliberalerna
Socialpartiet
Sosial demokvart
Spindelpartiet
Stoppa trottoarcyklisternapartiet
Surrealistdemokratiska partiet
Sverigepartiet
Tengil
Wisemans wisdoms
Vote for pedro
Världssocialism
Är ej nöjd med partierna
Ärliga politikers parti
Örebropartiet
 
Källa:  Val.se 2014-09-15 22:32 då 580 av 6227 valdistrikt är räknade.
 
Något bättre för partierna som faktiskt var registrerade och hade valsedlar:
 
Piratpartiet 0,48%
SPI Välfärden 0,12%
Enhet 0,10%
Vägvalet 0,10%
Djurens parti 0,09%
Svenskarnas parti 0,07%
Kristna Värdepartiet 0,06%
Rättvisepartiet Socialisterna 0,04%
Landsbygdspartiet Oberoende 0,04%
Klassiskt liberala partiet 0,03%
Direktdemokraterna 0,02%
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 0,02%
Framstegspartiet  
Gula Partiet  
Hälsopartiet  
Fredsdemokraterna  
Skånepartiet  
Republikanerna  
Europeiska Arbetarpartiet-EAP  
Humandemokraterna  
Nya Partiet  
Reformist Neutral Partiet  
Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)  
 
Man kan notera att Skånepartiet ökat 20% från 2010 och att Gula Partiet kommer från ingenstans upp till 22 röstande.

Värme och kärlek i politiken

Att frysa ut de som vill frysa ut, nej, det var nog ingen bra idé. Eller?

Titta på alla som skriker "Inga rasister på våra gator!" samt "Krossa rasismen!" Ser ni kärlek eller hat i deras ögon?

Krossa, hur menar man att man krossar en annan människas tanke? Hur agerar man? Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig, eller? När ska man slå tillbaka?

Vår statsminister ska imorrn avgå meddelar han. Han refererar till de två bästa sakerna från de åtta förra åren: att hantera ekonomin genom finanskris, och lågkonjunktur. Två oerhörda mål! Vilken framgång för vårt land! Vår ekonomi har hyllats från utlandet. Har vår roll som en neutral bas i världen, vår medlande roll, som bärare av goda värderingar också hyllats?

Kärlek, glädje, jämlikhet, medmänsklighet, rättvisa, bättre miljö och annat mjukt, det är kanske något annat partis grundvärden? Från imorgon får någon annan chansen att visa vad som är de verkligt viktiga målen, och vad som är medlen för att nå dit.

 


Ärliga partiet

Nu sitter vi och tittar på valvakan. Två partier som går framåt har varsin tydliga -ism som ledstjärna. Många väljare har gått från de partier som lyssnar på vinden för att i sina kampanjer fokusera på småfrågor. Kanske är vi mogna att lyssna på ideologier igen? Folket är trötta på småfnuttande, och flosker som att alla partier vill ha en bra skola. Släpp självklarheterna, fokusera på DIN tanke. Fokusera på vad DU som politiker eller parti om vad du/ni vill åstadkomma, och på vilket sätt. Vilket sätt vill du göra en bra skola? Och varför? 
 
Partiledarna som ställde upp på TV4s jippo som har som huvudsyfte att dra tittare för att tjäna pengar (och eventuellt att främja dess ägares aganda om vilka budskap man vill lyfta fram) har sålt sig. De ställer upp på en gladiatorkamp som mer påminner om idrott än politik. "Här ta den här raporten och läs den" - "Jag har redan läst den!". Jag gillar inte sånt.
 
Jag tycker att det nya Ärliga partiet ska köra raka puckar. Säg och våga stå för sin politik. Vänd inte kappan efter vinden. Lyft fram motståndarnas goda sidor! Ställ inte upp på jippofieringen av rikspolitiken. 
 
"Du moderat, jag gillar verkligen er idé om XXX, det är en superbra sak ni har där! Och du vänsterpartist, ni har ju en genilal lösning på YYY. De delarna stöttar jag er helhjärtat i. Vår tanke om Sverige, om vad vi i den här adminstrativa enheten gemensamt ska göra bygger på en tanke om ZZZZZ-het, XXXXXX-het och liknar HHHHH-ismen."
 
Hur bemöts det av de andra partierna? Hur reagerar de om man FAKTISKT svarar på frågorna man får i intervjuer:
 
 
"- Nej - Ja - Jag vet inte - Ja även om vi fått kritik för den här idén så håller vi fast vid den. Vi tror på det här sättet att uppnå det här som vi vill. Vi hoppas att många stödjer den vägen framåt, men skulle det vara så att väljarna inte väljer oss så har vi kanske varit för otydliga, eller så vill de helt enkelt nåt annat."
 

Nya karttecken från Österrike

 
Jag fick tag i en karta från Österrike där man nyligen kört nationalla lagmästerskapet. På kartan Eidenberg-Schauerwald nämns inte ISOM, men väl inblandade kartritare och kontrollant (konsulent).
 
Jag fastnade direkt vid detta område på kartan, tryckt i 10 000-del på plast och scannad med 600 dpi:
 
 
En mängd nya karttecken ser man här! Små områden med ministående grönt, kanske några täta björnbärsbuskar, vem vet? Små gröna prickar i skogen, är det träd, buskar, eller små grönområden, vem vet? Även nån slags annat grönt område, mitt i kartbilden mellan blå meridian och släpstig. Det liknar nåt förslag som jag sett i utkasten till ny ISOM för skogskartor.
 
Ett exempel på områden där man kan idka "microorientering" i det gröna. 
 
Varför rita skogsymbol eller spridda träd på löpbar mark när man kan rita träd för träd? Eller vad det nu är.
 
Hur mycket ser man? Detta är 15 000-delen scannad i 600 dpi, okänd upplösning på jpg-bilden dock.  
 
Läsbart?

Automatdigitalisera kartor

Jag scannade en karta med 600 dpi och fick resultatet så här:
 
Efter detta öppnade jag bilden i GIMP - The GNU Image manpulation program, ett open source projekt. I GIMP installerade jag ett script för att kvantifiera färger sg-quantize, dvs reducera antalet färger. 
 
Jag valde att reducera till åtta färger och resutatet blev följande.
 
Jag markerade den bruna färgen i mitten av höjdkurvorna med färgmarkeringsverktyget och kopierade detta till en ny bild.
 
Nya bilden:
 
 
Man kan fylla igen de där "småhålen" genom ett GIMP-kommando eller ett script men jag hittar inte igen det nu! Tips mottages tacksamt.
 
Nå bilden blev då så här:
 
 
Jag sparade bilden som 24bitars BMP för att sedan kunna köra den i Contourtrace som också är ett open source-projekt. Man kan i Windows bara dra BMP-bilden till ovanpå contortrace.exe så skapas en motsvarande fil med ändelsen .ai.
 
Jag importerade Adobe Illustrator-filen (.ai) som skapas till en tom kartfil skapad med OCAD8. Jag markerade de gråa symbolerna och byter till symbolen för höjdkurva.
 
Resultatet blev så här.
 
 
För att visa hur mkt snyggare Open Orienteering Mapper renderar bilden visar jag det nedan, där jag bara öppnar OCADfilen i OOM.
 
Lite fix med höjdkurvorna får man allt så ut med, men med lite bättre fixande av bilden i GIMP kanske Contourtrace ger ett bättre resultat. Jag tror att man iaf sparar en del tid, men jag har inte testat det än.
 
 
 
Skriv gärna i kommentarsfältet om ni har tips för färbättrad arbetsgång!

Sveriges Radios feghet att kalla spaden spade gör att de sväljer propaganda

Sveriges Radios Ekonyheter kl 10 söndag 31 augusti 2014:
 
"De ryska fallskärmssoldaterna som tillfångatogs i östra Ukraina förra veckan har fått återvända hem i utbyte mot ett sextiotal ukrainska soldater som gripits i Ryssland, det uppger ryska nyhetsbyråer. Ukraina menar att de tillfångatagna soldaterna är ett bevis på att ryska soldater strider tillsammans med rebeller i östra Ukraina, men enligt Ryssland så korsade de gränsen av misstag."
 
Sedan ett halvår har man i svensk media, vilket inkluderar SR och Ekot, haft skrämselhicka för att kalla ryska soldater för ryska soldater.
 
Denna stege är välkänd:
Demonstranter
Proryska demonstranter
Proryska aktivitster
Okända beväpnade män
Proryska separatister
Proryska Rebeller
Rebeller
Ryska vapen
Ryska stridsvagnar
 
Men när vågar man säga Ryska soldater? Inte ens igår vågade man riktigt ta steget fullt ut. Två referenser till Ryska uppgifter, men ingen till någon ukrinsk källa. Varför ifrågasattes inte uppgifterna om att sextiotalet ukrainska soldater korsat gränsen? Ingen dementi hade man sökt upp från Ukrainskt håll. Senare under dagen framkom andra uppgifter att dessa soldater hade flytt från striderna, men till Ryssland.
 
Vi kan snegla på Fria Tider som också skriver likande om händelsen. Man avslutar referenslöst med:
 
"Ukrainska soldater har upprepade gånger lämnat sina posteringar och sökt skydd i Ryssland undan strider. Den fjärde augusti överlämnade sig 438 ukrainska beväpnade soldater till ryska myndigheter. Totalt har över 500 soldater lämnats över till Ukraina från Ryssland utan större väsen."
 
De har dock en referens tidigare i texten till Reuters som grundkälla. Läser man där ser man att ALLA uppgifter är från rysk media eller direkt från den miltäre ryska talesmannen Alexei Ragozin.
 
Jag trodde att seriösa journalister, exv såna som jobbar på SR/Ekot alltid lägger till "enligt ryska medier" eller liknande.
 
Facit:
"Enligt den militäre ryska talesmannen Alexei Ragozin överlämnades ett sextiotal ukrainska soldater i utbyte. Enligt Ukrainas N-N. var detta sant/inte sant."
 

RSS 2.0