Kommentarer på "Tävlingsregler för orientering 3.0"

Det har kommit ut nya regler som ska gälla från 1 juli. Hittar direkt ett fel: på sidan 2 står det "Denna sida är avsiktligt blank" men det är den ju inte...

Nya reglerna 3.0
Gamla reglerna 2.1
Gamla SkidO-reglerna
Gamla MtbO-reglerna

Jag kan naturligtvis inte hålla mig från att korrekturläsa det... :)

Lite intressant inledningsvis: nu ska det heta OL för Fot-O, i skrift och o TAL. Orientierungslauf?

§2.3 "Tävlingsregler beslutas av Förbundsmötet efter beredning av SOFTs styrelse." Börjar de gälla utan FM-beslut nu plötsligt? Ja för styrelsen fick mandatet va?

§5.4.1 "Tävling inom nivåerna 1-3 får arrangeras endast på karta som
för sitt ändamål är godkänd av SOFT." Hur funkar kartkontrollen för en SkidOkarta?

§5.13 "Maximal löptid" Borde kanske heta "Maximal tävlingstid" eller "Maximitid" som används i texten?

§5.15.1 "Målet ska utgöras av en linje som markeras på lämpligt sätt och som går
över banans hela bredd." Vilken bana? Målfålla antar jag menas.
"löpriktningen" måste ersättas med "färdriktningen".

§6.2.7 "Samlöpning eller ömsesidig samverkan mellan två eller flera
tävlande får inte ske under pågående tävling. Med samlöpning avses
såväl 'hängning' som 'kompislöpning'." Löpning måste ersättas med ett neutralt rörelseverb.
Hängning i SkidO samt MtbO är dock intressant eftersom vägvalen är så många färre, de definieras ju av spårsystemen.

§6.2.9 "Tävlande som passerat mållinjen ..." Man måste skriva "..som nått mållinjen" eftersom man i §5.15.4 skriver speciellt "Kommentar: Det är alltså inte nödvändigt att passera mållinjen, utan det räcker att nå den."

§6.3.1 "Vid MtbO och SkidO är det inte tillåtet att cykla, åka eller löpa utanför
stigar och vägar om inte annat anges i tävlings-PM." Hoppla då, arrangörer av SkidO får inte glömma skriva att det är tillåtet att gena, annars blir det förbjudet. Är det inte en ändring som känns onödig? Ser inte att det var förbjudet i gamla SkidO-reglerna att gena utanför spårsystemet.

§6.3.4 "Om arrangören föreskriver att en viss del av banan ska vara
enkelriktad får tävlande inte röra sig mot föreskriven riktning." En bana, kan den vara enkelriktad? Är det inte delar av ett spårsystem som avses?

§6.4.2 "OL
Tillåtna tekniska hjälpmedel under tävling är karta, kompass och
kontrollbeskrivning." Har alltså GPS med avståndsräknarfunktion blivit otillåten igen, vad bra! :)
(Men jag ser ju att skrivningen om att SOFT kan ge OK på fler grejer finns i en paragraf högre upp och att i TA601 har kvar tillståndet fortfarande.)

§6.5.1 "När två tävlande möts på begränsat utrymme:
- ska de passera varandra med vänster skuldra," Öh... Vad är det för fel med "högertrafik"? Om inte måste det kompletteras till "... med vänster skuldra mot varandra".

§6.5.4 "Tävlande ska vid passage av dike, staket, stängsel, stenmur eller
dylikt iaktta försiktighet så att dessa inte skadas." Just det, detta med att tillåta passage av staket är ju skumt. Man får passera dem om de inte skadas, men man får inte klättra på dem enligt §6.3.3. Det gör ju att långa och spänstiga kan korsa staket som kortare och tyngre inte klarar av. Förbjud det för alla är mest rättvist. Och passage *under* staket ger ju samma problematik!

Generellt förekommer ordet "löpning" i olika former, exv i 8.4 och bör ses över generellt. SkidO och OL kan det funka för men knappast för MtbO. Cykellöpning?

§8.4 "Tidstillägget en minut ska alltid vara påföljden vid tjuvstart i tävlingsklass." Måste väl stå "omedveten tjuvstart" för annars är det ju bara sätta i system att dra iväg direkt man passerat in i första fållan så tjänar man iaf en minut. Upprepas dessutom i §8.4.2 "Vid start före startsignal (”tjuvstart”) vid individuell tävling där startstämpling inte tillämpas ska den tävlande ges en (1) minuts tidstillägg."

§8.4.11 "Den som gjort sig skyldig till grov överträdelse av dessa tävlingsregler
kan, utöver diskvalifikation, åläggas en straffavgift om högst 10000
kronor." Detta fanns tidigare inte för SkidO men borde väl följa anmälningsavgifterna för de olika grenarna? Dvs typ 17500 kr för SkidO och MtbO.

Supertränaren


Det regnar

Man får vänta ut regnet och eftersom kartritningsprogrammet var öppet så lekte jag lite.
 

RSS 2.0