Att arrangera en orientering (nästan själv) #3 - Länsstyrelsen

Så då var området bestämt, men datum... Det var ju en lucka eftersom Malung detta O-ringenår inte skulle köra 3+3 direkt efter Idre så de datumen ville jag ha. 2-3 juli, lördag-söndag.
 
2015-12-18
Jag meddelade Länsstyrelsen detta samt tilltänkta områden, och skrev de saker som jag kunde uppfylla ur de generella råden för att kunna arrangera under vårdatumstoppet.
 
2016-01-08
Jag kompletterade uppgifter med tänkta start och målplatser på fråga som jag fick dagen innan.
 
 
2016-02-05
Lite kommunikation där jag fått veta att avdelningen på Lst jobbar med frågan, och att den är knepig eftersom tävlingen planeras genomföras under vårdatumperioden.
 
"Hade det varit möjligt att skjuta på arrangemanget en vecka så att det inte utförs under vårdatumperioden?"
 
Ja, klart jag kan välja andra datum, men det var ju inte det jag begärde samråd om. Jag valde ju datum mycket noggrannt för att maximera möjligheten till stort deltagarantal.
 
Jag svarade här med väldigt långt brev, där jag nämnde följande punkter:
* Jag är medveten om vårdatumperioderna, ja är utbildad banläggare.
Grövelsjön är ett exploaterat område.
* Ena området ligger i direkt anslutning till stugområden.
* Andra området är mer "vildmark" men leder/stigar går där.
* Grövelsjön ligger i den allra sydligaste delen av Region 5 som har "vårdatumperiod" 11 juni - 10 juli, gränsar till region 3 som avslutar sin vårdatumperiod 30 juni. En gräns är inte exakt i detta avseende så jag menar att i Grövelsjön ligger nog den "verkliga" gränsen mellan perioderna någonstans mellan 10 juli och 30 juni.
 
 
* Motivet till varför 2-3 juli valdes. Efter 1 juli är renarnas känsligaste period över. Att läga dem före Idreveckan är därför inte lämpligt, och att lägga det senare gör att det ekonomiskt inte går att arrangera en tävling så långt fr¨n befolkningscentra, med de då förmodade lägre deltagarantalen.
* Åtgärder för att minimera störning på vilt och fåglar:
- Vägar och stigar används för transport (till fots) till startplatser
- Målområden läggs i slalombacke respektive mark kring fäbodvall
- Området består av skogsmark, viltet kan lätt hitta en tillfällig tillflyktsort.
- Banorna läggs i stråk vilket gör att löpare kommer i samma riktning.
- Runt löpstråk finns viltzoner, mindre såna zoner mellan stråken.
- Alla kontroller kommer besökas av arrangörer på morgonen, då kommer vilt få en "förvarning". (så blev det inte!)
- Viltavdrivning kan anordnas, men för att göra det på detta stora område kommer det krävas väldigt många avdrivare, och då terrängen inte innehåller några "barriärer" kommer viltet förmodligen att kunna flytta sig tillbaka in i tävlingsområdet, även under tävling då det är så glest mellan deltagarna. Jag anser inte att viltavdrivning ger en god effekt på detta arrangemang och är ej planerat genomföras.
- Att undvika störning av fåglar genom att planera banor i vissa stråk är väldigt svårt då det är svårt säga var fåglarna befinner sig. Dock undviks klippbranter för kontrollplacering.
- Tävlingarna kommer locka 300 max 400 deltagare och startdjupet kan väljas så med 2 timmars tävlingstid från första till sista start och med jämnt utspridda löpare blir det max 400/120= 3 per minut som startar och alltså långt färre som på varje punkt i skogen passerar. Det kommer handla om ungefär 8 löpstråk, om löparna är jämt fördelade åldersmässigt kommer alltså i snitt vara 2-3 minuter mellan varje löpare som passerar en kontroll. Huvudtesen i mitt resonemang är att störningarna för fåglarna kommer bli mycket kortvariga i de fall en löpare råkar springa precis förbi någon fågel. 
 
2016-02-23
"Vi undrar därför om det finns någon möjlighet att förlägga tävlingen till något annat område som är mindre orört."
 
Svaret innehöll ungefär dessa punkter.
 
I det tänkta området för "långdistansen" går det tre leder varav ett är elljusspår.
 
Kartan över det tilltänkta området ritades 1980 och har sedan dess funnits, och använts men i mycket begränsad skala. Att rita en ny karta över motsvarande område (minst 5 kvkm) någon annanstans kostar i runda slängar 250-300 000 kr samt tar ungefär en sommar att göra. Såna möjligheter finns inte.
 
Att vistas i annan mark är antingen likvärdig, eller som jag har uppfattat det, mer viltrik om man befinner sig i "hyggeslandet" det vill säga i skogsbrukad mark där mängden mat för vilt är vida överstigande den i denna fjällnära terräng.
 
Vad jag sett är det inga förekomster av rödlistade fåglar i detta område, utan det måste väl vara ungefär lika mycket fågel som i någon annan nästan obrukad fjällnära skog?
 
Så jag ser inte varför frågan om val av ett annat område är på tapeten då det blir samma "problem" oavsett var tävlingen läggs.
 
2016-04-01
Meddelar Lst att jag måste jobba vidare med planeringen, det börjar bli bråttom.
 
2016-04-13
Fick ett muntligt, men positivt, förhandsbesked! 
 
2016-04-14
Föreläggande enligt 12 kap. 6§ miljöbalken
 
Nu komså brevet där en rad åtgärder radas upp. De flesta är exakt samma som jag skrivit i min ansökan samt i kompletteringarna. 1 september ska banstråk, kontrollplaceringar och frizoner redovisas. 
 
Det jobbigaste att läsa var dessa punkter:
 
Banläggning ska ske så att orientering på undviks:
 
- på våtmarker
- kantzoner till våtmark (vilka är myrar, mossar, sumpskogslokaler, generellt öppna och blöta områden)
- genom vattendrag
- större våtmarksområden utgör frizoner.
 
Hej hopp, se på kartan:
 
 
Men nu är det bara att kavla upp ärmarna! NU vågar jag köra på för fullt! lite mindre än tre månader kvar till start. Detta kommer bli tufft, inser jag som är inte.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0