Att arrangera en orientering (nästan själv) #9 - Ekonomisk efterspel

Fakturorna gjordes i MeOS, de mailades ut till de e-postadresser som MeOS hämtade från klubbregistret. Av dessa fick jag endast en retur. Det saknades några klubbars e-poster i klubbregistret så dessa fick jag söka rätt på via deras hemsidor. Det var förvånande, för det lär ju vara många klubbar som får krångla med dessa som har angivit fel eller ingen adress.
 
Några fick fakturor men med 0 kr eftersom det var betalt kontant på tävlingen. Men så klart klubbarna får det, för arkvien eller deras interna uppföljningar.
 
Pengarna strömmade in men det var vissa som dröjde efter sista betalningsdatum som var väl tilltaget.
 
Via Eventor kryssade man i att man följt reglerna och Eventor räkande direkt ut hur mycket skatt som SOFT och DOF ska ha. Tävlingskontrollanten checkade i en ruta elektroniskt och så var det klart. Satte då in pengarna på angivna konton.
 
Sen började det tråkiga. Att jaga de klubbar som av en eller annan anledning inte betalt i tid. Jag har svårt tänka mig att det är av illvilja i alla fall eftersom vi hela tiden sänder pengar kors och tvärs efter alla tävlingar. En del hade svårt att ta emot fakturor då de har automatiska system som kräver vissa format/informationer på fakturan. Hur ska jag som sänder en sådan känna till det? De fångades ju upp till slut, men systemet borde ju sända en varning när en "skum" faktura kommer in. Hur nu de jag gjorde var skumma eller inte vet jag inte, de var ju typ "vanliga".
 
Jag uppmanade klubbarna att ange fakturanummer eftersom pengarna mottogs på ett vanligt bankkonto. Många skrev andra saker före det exv "Fakt-nr 123456" och då antalet tecken är begränsat på olika sätt var det ibland kapat eller att inga meddelanden alls kom fram. Det var ett väldigt pusslande. 
 
I dagsläget är det fortfarande ungefär 5 klubbar som inte har betalt. Jag vet inte vad jag ska göra men jag måste nog börja RINGA deras kassörer. Oerhört besviken är jag på detta! Jag vill arrangera, inte sitta och jaga fakturor som självklart ska betalas snarast.
 
Nu siktar jag på nästa arrangemang och detta läggs i arkiven!

Att arrangera en orientering (nästan själv) #8 - Bananalys

Dags för lite analys av banorna då.
 
Noterbart är att ingen sprang INSKOLNING. Kylig arrangörsstab utnyttjade detta till att in i det sista avvakta med arbetsmomentet att sätta ut sura/glada gubbar i skogen. Och det gick hem. Som arrangör är det en av de arbetsuppgifter som är mest betungande jämfört med hur många som har glädje av det och som dessutom bäst utförs så sent som möjligt, då man redan är upptagen med annat.
 
Största bommarna - var det för svår bana eller fel på kartan? U-banor kan det vara båda, men för vuxna kan det bara vara fel på kartan. Fast det är inte riktigt sant, återkommer jag till.
 
Kartan ovan: Ju större svart ring desto större medelvärde på bomtiden. K37 hade DH10. Man ser att de bommade mycket, medelbomtid (hur nu den räknats fram vet jag inte) var 2:33. När jag ser kontrollen, undrar jag hur den kunde smita igenom! Det är ju en för svår kontrol. De kom söderifrån från kontroll 34 (4). Märkligt, men det syns tydligt att den var svår. Den syns inte från stigen och inte heller den alternativa ledstången bäcken. Jag fick trots detta ingen kritik från löparna (s föräldrar) för detta! Det borde jag fått!
 
 
 
Nedan Medianbommen:
 
 
Höga medianer på två typiska "vuxenkontroller".
 
74 - kontroll som många vuxna hade. Från att varit kuperat område flackade det plötsligt ut. Jag gissar att många slarvade med riktningen, och där fanns inget tydligt att läsa på. Kontrollen var dessutom inte så lätt att se då den hängde i en stor gran, så klart på "fel sida". Skum karta? Ja kanske.
 
84 - Egentligen likadan som 74. Här är det dock fler klasser med de allra duktigaste löparna med, det håller nog ner bomningen en del.
 
 
Men jag tror att medelvärdet säger mer, kanske är tydligare så här:
 
 
 
39 - En stigkorsning. Det var endast U1 som hade denna kontroll. Det är svårt att säga varför denna kontroll hamnar högt på listan. Jag tror inte kontrollen eller kartan var för svår. Den som bommade mest på denna sprang ensam på U1 för första gången. Löparen hade bra fart under fötterna, så pass bra fart att det ledde till två rätt stora bommar. 
 
 
 
33 - En DH10-kontroll.
Här kan jag nog klandra mig själv lite som banläggare. Det var först en rätt besvärlig ledstång, bäcken. Sen gissar jag att när väl stigen dök upp tog det mycket tid för en del att ta stigen till kontrollen istället. Möjligen nåt ledstångsbyte för mycket?
Men denna analys är helt fel. Sträcktiderna visar att två syskon kom ihop vid kontrollen innan. Gemensamt har de sedan gjort en rejäl tidskrok. Förmodligen glömde de lite att orientera. Så kontrollen var ev OK.
 
58 - Fjortonklasserna hade denna som kontroll 3, så jag misstänker att vägen dit var fylld med tvekan och att det drar upp bomtiden. Själva kontrollen är dock rätt så svår, även om man innan har man en myr som går att se tydligt, och bommar man har man tydlig uppfångare bakom. Men det är inte så god sikt och rätt bökigt på marken. Kanske på gränsen till för svår för 14 alltså?
 
37 - Har jag nämnt ovan, är mitt fel som banläggare!
 
77 - DH12 och ÖM3 hade denna som kontroll 5 på en lite längre sträcka.
Jag gissar att man kunnat tveka redan ut från fyran. Stigen som är nästan osynlig, och därför ej med på kartan, var vitsnitslad över myren. Sedan kommer en till myrpassage som säkert gjorde en del osäkra. Det var dock väldigt tyliga stigar på andra sidan den helt öppna myren. Kontrollen kunde nog ses från stigen, men felet som jag som banläggare gjorde här var att det inte finns nån tydlig markör var man ska svänga av stigen.
 
75 - 28 besökare med i snitt 0:49 som bomtid. Även här DH14 och ÖM5. Jag tror att det var så mycket snabbare de som rundade att de, tydligen många, som körde rakt på ger detta utslag. Att runda minimerar misstagen, men det är inte säkert att det är snabbast.
 
Men hur gjorde jag kartan? Eftersom MeOS var administrativa systemet kan man ur det plocka lite statisk på bommar. Hur MeOS definierar bomtiden framgår dock inte.
 
Fem intressanta kolumner, men man kopierar allt in i ett excelblad (Open Office-blad, naturligtvis kör jag Open Source även där!)
 
Mecka till så man har koordinater utan decimaler, och gör bomtid till ett tal, jag väljer antal sekunder.
 
 
Gör om koordinat till WKT-format genom =SAMMANFOGA("POINT(";E2;" ";F2;")")
 
 
Spara denna som CSV-fil (kommaseparerad fil) med kodning UTF-8, det ger följande utseende ungefär:
 
Läs in den i QGIS genom att lägga till ett CSV-lager så här (välj sedan förslagsvis UTM zon 33N som koordinatsystem men det spelar eg ingen roll tror jag)
 
 
 
Du får en svärm nu: 
 
 
 Högerklicka på lagret, välj egenskaper, och ställ in storlek efter bomtid.
 
 
 
Man kan ställa in mer där, vilken text som ska synas etc. Prova dig fram.
Exportera sedan lagret, jag gjorde en bild, och lade sedan som bakgrund i kartan i mitt kartprogram OOM. Nedan är MAXbommen på varje kontroll. Väldigt få kontroller som inte någon alls bommmade.
 
Violett är antal löpare, och grönt medelbomtid. Det är nu lätt att börja anlysera.
 
K55 bommades friskt, likaså K97. Låt oss titta på dessa två.
Tre banor, 7, 9 och 13 hade K55. Det var klasserna D45, H60, D16, H65, D50, ÖM8, H75, D70, ÖM7. Inga duvungar, möjligen D16. Jag skulle säga att från båda håll var kontrollen svår, även om själva höjden var en tydlig formation. Om jag får gissa är det vägen dit som ställt till det för löparna!
 
K97 besöktes av 38 löpare som bommade 114 sekunder i snitt.
 
Bana 17, 19, kom norrifrån. (Klasser DH10, U2, ÖM1, U1, ÖM2)
Bana 8, 14 kom från nordväst. (Klasser ÖM4, DH12, ÖM3)
 
Nu kan man ju som banläggare bli nervös att detta var en för svår kontroll... Jag studerade sträcktider för klasserna och i en klass hittar jag många löpare med stora bomtider. Det är en av 12-klasserna. De följde alltså stigen, och kontrollen syntes mycket tydligt från stigen då den korsar höjden väst om kontrollen. Diagrammet nedan från Winsplits online visar att några av de som kom allra högst upp i resultatlistan. Min misstanke är att dessa rusat allt för fort på stigen nerför, och gått i en klassisk banläggarfälla. Lite elakt med tanke på åldern, men 10-klasserna klarade det generellt bättre. 12-orna är ofta de som kan bomma mest! Bommen för ledaren gör att alla andra tar ett skutt uppåt i diagrammet nedan.
 
 

Jag ser också några gigantiska tider som drar upp medlet i ÖM3, men jag vet inte om det är denna kontroll som är för svår eller om man bara valt en utmanande svårighet! 
Så kontrollen var nog OK, trots att den kanske enligt banläggarboken var på gränsen till för svår.
 
Så till en annorlunda kontroll. 
Alla löpare hade K31, En kort bit från starten. Tanken var att dels kunna avslöja tjuvstartare genom att se negativa sträcktider till ettan (det tar mindre än en minut dit) men också att ge dem en, enkel, orienteringssträcka. Som synes bommades det 3 sekunder i snitt. Jag vet att det var ca 8 löpare som helt enkelt sprang förbi. En rätt så välkänd speaker stod dock där och påminde dessa om att läsa kartan varpå många stannade upp. Fast nån rusade iväg nån minut, innan denna återvände. Så åtminstone 8 bommar på denna lätta kontroll, en bra start för mig som banläggare! :)
 
 
K64 hade några av de allra äldsta klasserna D70 och H75 samt H20- och H35-klasserna. Man kan se att den var svår för dem, men svårt säga om den var FÖR svår. Det bommades 116 sekunder i snitt i alla fall. 
Mankan fundera om kartan var OK på detta ställe, men terrängen var diffus och de hade haft en väldigt lätt etta, så kanske underskattades hela kontrollens svåreighet?
 
 
 
 
Här ser man riktningen på dessa två. Den första var svår, många hade problem med den diffusa kontrolltagningen, men sen den kortare sträckan gick bra! Min analys är att kompassgångsförmågan är lite lägre nu än förr. Många är ovana en så detaljfattig sträcka där det inte är nånting alls att läsa på förutom kompassen. 
 
Hur gick det med km-tiderna då?
 
LÅNG:
D21 vann med 7:31, gissning + excel gav 6:47
H21 på 5:20, jag hade gissat på 5:33 min/km.
Min gissning var  4 % för hög.
 
MEDEL:
D21 vann med 8:19, 7:43 sade gissning + excel.
H21 vann på 6:11, min gissning var 6:18.
Min gissning var 2 % för hög.
 
Så mina H21-gissningar var bra, men excelbladet gav för snabba tider för damerna, trots att segrarna är världselit båda två. Man kanske måste justera kvoten mellan könen? 40 sekunder fel verkar formeln vara mellan könen. Eller så är Gustav B 40 sekunder för snabb per kilometer?

Att arrangera en orientering (nästan själv) #7 - Analys av terrängen

Länsstyrelsen hade ställt kvar på redovsining av tävlingen, men endast i form av rapport om var kontrollerna varit placerade och hur löpstråken gick. Inga krav på bilder eller annan redovisning av det som var syftet med hela den extra hänsyn som togs: markslitage eller störning av vilt. Själv var jag så klart nyfiken och har kollat lite i terrängen efter loppen.
 
Här är en bild av "normalslitage", av renar, rödmarkerat:
Det är en liten men ändå klart synlig stig som delar sig. Det finns rätt många såna här strigar/stråk i de delar av terrängen där djuren samlar ihop sig.
 
Vilka var de mest besökta kontrollerna? Ju större cirkel desto fler löpare hade kontrollen.  
Detta är medeldistansen och man kan se att de stora mängderna löpare befann sig inna i skogen. De kontroller som ligger närmast stigar/ledstänger är till för ungdomar och det var relativt få ungdomar med på den här tävlingen.  
  
Lyckades jag med att undvika myrarna? Hur många sprang över myrar?
 
Här en myr som jag bedömde ej var slitagskänslig, på medeln. Notera de kraftiga hjulspår som EN fyrhjuling åstadkommit. 
 
De gröna strecken symboliserar antal löpare på respektive kortaste väg mellan kontrollerna. Man ser tydligt att alla löpare hade samma första kontroll och att det sedan var vissa stråk som löptes av majoriten. De smalaste strecken är där klasser med få deltagare sprang.
 
Jag har rödmarkerat de platser där jag som banläggare inte lyckades med att helt undvika stråk över myrar. I princip är det ungdomsbanor eller Öppna Motionsbanor med lägre svårighetsgrad som passerat där. Det var också väst om starten några av de äldres banor.
 
Jag tycker att med tanke på det stora antalet myrmarker i området lyckades jag ändå rätt väl med att undvika att folk sprang i myrarna. Jag har studerat ett antal löpares vägval som de publicerat på webben. Man kan konstatera att ibland räcker det inte med att bästa eller närmsta vägvalet går utanför myrar: en orienterare kan alltid göra misstag och då hamna i blötmarken utan avsikt. Det kan också förekomma att bästa vägvalet går i nån avvikelse från kortaste vägen och där har också några löpare korsat en myr.
 
Hade jag inte tänkte aktivt på detta under banläggningen och markerat de områden jag ville freda hade säkert störningarna varit betydligt större.
 
Men frågan om några djur stördes av tävlingen, eller om någon våtmark tog någon väsentlig mekanisk skada, det kan jag bara spekulera i. Jag spekulerar "nej".
 
Hur såg det ut, var det några spår? Jo det är klart. Myrar ej så slitna för där sprider löparna ut sig. Jag besökte även skogen efter Sälen O-ringen 2016 och noterade där direkt att myrarna var väldigt slitna, men dock inte lika slitna som skogen. I skogen blir stråken smalare och slitaget hårdare. På myrar där vegetationen tröck ihop stråken kunde jag hitta de mest sltna platserna. Så öppna myrar ger förmodligen det allra minsta slitaget, trots att marken är känslig där. Men det kändes ironiskt att inte slita på myrar när det kunde se ut så här på nån plats.
 
Så här såg det ut i skogen vid kontroll 53 på medeln.
Markerat stråk är den slitna delen.
 
Här är det allra mest slitna området. Det har mer att göra med att två stenar tvingade in alla på exakt samma punkt. Punkten är väl en kvarts kvadratmeter stor. Det är enligt mig försumbart i sammanhanget. Punkten är kontroll 72 på medeln, så det var en av de mest välbesökta.
 
Sen det mest förbjudna: en låga som orienterarna har trampat på!
Som ni ser har en märkbar skada uppstått. Som jämförelse skulle jag vilja visa en trampad låga som jag dock tyvärr inte fotograferade innan tävlingen. De skador som den fått beror på att renarna har trampat på den och de var enligt mig jämförbara med denna. Skillnaden var att den låg precis på marken. Hade den legat så här högt upp hade nog renarna gått runt den istället. 
 
Bilden ovan visar förutom den underbara naturen, hur en sänka gör att stråket blir koncentrerat och därmed slitet. Här har uppskattningsvis 250-300 löpare sprungit. Får man gissa kommer renarna fortsätta hålla stråket öppet.
 
Och titta här, så här ser det ut när orienterare springer hand i hand...
Visst är det förskräckligt!?
 
Men visst ser det väldigt likt ut körskador från motorfordon/fyrhjulingar?

RSS 2.0