Om NATO med Stina Oscarson

Jag var på en träff som hette "Ned med vapnen". Dragplåstren var Stina Oscarson och My Leffler. De lockade 4 intresserade, jag var en, så med de två arrangörerna som stannade hela tiden var vi åtta. Inte mer än att vi kunde sitta vid ett bord och samtala, mer än att det var en klassisk föreläsning.
 
Stina började med ett anförande om varför värdlandsavtalet med NATO inte är nåt bra för Sverige, men minst lika mycket om varför svenskt medlemskap i NATO inte är en väg framåt. Hon tror på dialog som konfliktlösare, inte militära medel. Problemet är att det är svårt att möta någon med övertygelse om den starkes rätt med att vara fredlig. Jag saknar en trovärdig strategi för detta. Den bör dock innehålla något om att man måste vara i majoritet för att klara av det.
 
Hon sade att NATO-motståndet ökat, men nej, nu är det ju hälften som är för och 3 av 10 mot. För ca två år sen var det hälften som var mot, och 3 av 10 för. 
 
Vidare om NATOs expansion österut. Baker lovade muntligt 9 februari 1990 till Gorbatjev att Nato inte skulle utvidgas österut, inte en tum. Helmut Kohl verifierade detta dagen efter. Uttalandet är enligt http://historynewsnetwork.org/article/155007 giltigt, men jag hittar inget som verifierar det på Supreme Courts hemsida. 1994 sade dock Bil Clinton att det inte var en fråga om när, utan vem, som skulle med i Nato härnäst. Möjligen tog han chansen att strunta i det tidigare löftet eftersom Sovjet inte längre fanns? Dock "tvingas" väl ingen in i NATO utan det är rätt så demokratiskt att ansöka och eventuellt få gå med.
 
Stina sade också att NATO fanns för att möta Warszawapakten. NATO bildades 1949 och Warszawapakten 1955. 
 
Vidare angav hon att det ukrainska maktskifte som skedde då Yanukovitj flydde till Ryssland var en NATO-understödd statskupp. Jag kan fullt gå med på att NATO och de flesta västländer hejade på skeendet, men att det var en statskupp, det är väl ytterst tveksamt. Jag tror att säkert fanns det agenter som förskte spä på händelserna men de kom från två sidor av konfllikten. Det som var helt avgörande var "det vanliga" folkets resning. De ville ha UT den korrupta preidenten och såg en ny möjlig, lite bättre, framtid genom att vända sig västerut.
På sidan http://www.stopfake.org/en/kremlin-propaganda-soviet-active-measures-by-other-means/ anges de vanligaste narrativen i den ryska propagandan:
  1. Сoup d’état and Western-backed junta
  2. Ukraine as a ‘fascist state’
  3. Ukraine as a ‘failed state’
  4. Russia is not a part of occupation/war
Här har Stina inte alls har rätt.
 
Detta är alltså lite kritik mot vissa av hennes sakargument. Jag håller dock med om att man, vi/väst, bör med alla medel försöka ha en fredsskapande dialog första hand. Detta hindrar dock inte att man har ett visst försvar.
 
Sedan är det väl så att om Sverige går med i NATO kommer vi vara en annan typ av måltavla än idag utan. Om bedömningen är att det är värre eller bättre, det tycker jag är jättesvårt att säga. Men det måste väl finnas nån slags risk med NATO-medlemskap? Det kan jag tycka är tröttande att föpol-sociala medier hugger på så snart man andas nån liten fråga kring NATO-skap.
 
Jag skulle lyssna mer på Stina om hon slipade sina sakfrågor lite mer.

RSS 2.0