Att arrangera en orientering (nästan själv) #5 - Lägga banor

Vad är myr? Det är min svåra uppgift nu när banorna ska läggas. Från Länsstyrelsen har utgått direktiv att som villkor för att få arrangera tävling under det så kallade "vårdatumstoppet" (som jag iof ifrågasatte datumen för eftersom det är samma datum i Grövelsjön som i Riksgränsen...) att inga myrar, våtmarker, eller kanter till dessa får belöpas.
 
Gällde det verkligen båda områdena? Det ena var ju mer ostört än det andra. De hade egentligen inte så mycket synpunkter på medelområdet i de dialoger vi hade innan beslut. 
 
Efter att ha skissat på frizoner samt försökt lägga båda ungdomsbanor och vuxenbanor kom jag fram till följande principer att tillämpa:

- Banor åt samma håll 
- Frizoner utanför löpstråken
- Omarkerade myrar på lången, men där inga banor har sitt "rakt-på-vägval" på
- Medeln består inte av några ostörds myrar ärför tas ingen myrhänsyn på medelområdet.
 
Sen är det jobbiga att bestämma hur många klasser och banor, samt banlängder. Jag använder John Vallins utmärkta Excelblad (skriv mailadress i kommentar om du vill ha det) för att utifrån en känd km-tid i en klass, räkna ut alla km-tider i alla klasser. Man kan då konstatera att SOFTs regler om banlängder inte matchar detta.
 
Det hela utgår från följande kurvor på km-tid per ålder. Kurvorna kan förskjutas uppåt eller nedåt vilket ju beror på hur "snabb" terrängen är.
 
I detta fall gissade jag på km-tid för H21, lången 5:33 min/km, 6:18 medeln. Gustav Bergman var ju anmäld! Excelen sade då att D21 skulle ha 6:47 min/km, 7:43 medeln . Resten av klasserna föll också ut med sina km-tider.
 
Då matade jag in ösnakde segrartider, och fick ut följande banlängder, med givet tillåtet spann från SOFTs regler som säger +/- 20% på banlängdsrekommendation, samt vilken procentsats av banlängd jag hamnade på. Jag siktade på 110% på alla, men jag kunde inte tycka att rekommendationerna var så bra då. Man ser att D75 får för lång bana om man följer reglerna, dvs om man har samma %-sats för varje bana. Om reglerna är skriva så att man bör ha olika %-satser för olika banor, är reglerna ett väldigt dåligt stöd i banläggningen.
 
 
Medeln är enklare, då man kan gissa att banlängderna utgår från segrartid 35 minuter för alla klasser.
Fritt fram att analysera! Finns mycket göttigt i denna fil... :) Ni ser att D21 fick 3,7, men till slut gav jag dem 4,0 km. Klart de ska ha LÄNGST!
 
Sen skulle ju de där banlängderna passa in på en bra bana också så i slutändan blev det så här: med klasser, banor, och banlängder. Medel 14 banor, lång 19 banor. Färre än så kan man nog inte lägga om man ska följa reglerna tycker jag.
 
Jag tycker det är synd att jag var tvungen att uppfinna detta hjul själv! SOFTs regler borde ha ungeför samma information i sig, och utgå från segrartider/km-tider snarare än banlängder. Banlängderna faller ju ut som resultatet av de två parametrarna.
 
Lång: Ett stort antal större myrområden markerades på kartan. Banorna för de stora klasserna, vuxenklasser, lades så att raka spåret mellan konrollerna inte skulle vara i frizonerna, som tillika var våtmarker. Inga vägval skulle läggas så att myr var bästa. De få ungdomar som förväntas delta måste dock få ta sig fram över myrarna, det finns endast ledstänger på myrarna (stigar/eljusspår) samt några diken eller småbäckar.
 
 
Jag ville minimera antalet kontroller. Det är lätt att man kommer över 100 stycken, för ungdomsbanor och svåra banor har väldigt få kontroller som kan vara gemensamma. Även detta att lägga i de här korridorerna gjorde att det var svårt att brassa på med många långa sträckor, vilket drog upp antalet kontroller.
 
 
Till slut efter strykningar och förenklingar landade jag på 72 kontroller! Det var jag nöjd med.
 
Sen försökte jag lägga banorna i dessa stråk. Om man undantar ungdomsbanorna såg stråken ut så här:
 
Ungdomarna, 16 och yngre, tyckte jag skulle göra sån liten påverkan: dels springer de inte alls på samma sätt i samma stråk som vuxna gör, de virrar mer. De är också lättare och trampar ner mindre. De håller generellt lägre fart. Det ÄR mindre och skrämmer djuren mindre. Desutom var de få, så banorna såg ut så här:
 
Medel: Området är så pass nära stugområdena att löpstråk skulle tillåtas över våtmarker. Dock skulle inga kontroller placeras i myrar/våtmarker och det gjordes inte heller. Det är några stråk som går över myrar, och med gult är huvudstråken inritade. 
 
 
 
Allt skulle sen in i Condes, och exporteras som OCADfiler. Varje exporterad fil blir i OCAD 8-format. Dessa öppnades i OCAD 9, för att där georefereas manuellt.
 
Kartan klipptes och allt sändes till tryckeriet.
 
När jag var i terrängen noterade jag att såna här vattendrag på myrar är känsliga för om orienterare springer bredvid dem:
 
Jag hittade också en myr där ett gäng lavskrikor bodde. De blev dock bara GLADA då jag kom och snattrade runt mig så fort jag var där. Men i övrigt var det stilla i skogen. Finns det djur överhuvudtaget? Joda, när själva tävlingen ägde rum fanns det fler fåglar i naturen. 
 
Lavskrika - en trevlig vän!

RSS 2.0