Titta bakåt

Du jobbar. Det är en oändlig hög med sand som du ska flytta med en leksaksspade. När du tagit ett spadtag, rasar det ner ny sand och det syns inte att du tagit nåt.
 
Du tar spadtag efter spadtag. Hela tiden rasar det bara igen. Inget syns att du jobbat och slitit, det känns hopplöst och oändligt. 
 
För att se att du faktiskt HAR åstadkommit nåt måste du vända dig om, och titta på den hög som bakom dig växer. Det är där du ser resultatet, på det du åstadkommit. Inte genom att titta på den aldrig sinande strömmen av potentiellt arbete som ligger framför dig.
 

RSS 2.0