Automatdigitalisera kartor 2

Jag testade igen att digitalisera höjdkurvor med datorns hjälp.

Jag började med en scannad fil:
 
 
Den öppnade jag med GIMP och försökte reducera antalet färger, men det strulade massor. Hur jag än reducerade färgerna så blev det också nyanser av de färgerna. Kunde heller inte sedan göra alla färgade pixlar till en färg. Mysko! Till slut lyckades jag med färgreducering och kontrastverktyg få till en sån här karta. Kan inte beskriva arbetsgången, det var så måga försök. Förra gången jag gjorde detta funkade det klockrent på första försöket. Synd jag inte skrev upp exakt hur jag gjorde...
 

Denna sparade jag med GIMP som Windows Bitmapp, 24 bitar och utan att beskriva färgrymden, väljs i GIMPs exportmodul under "avancerat".

Efter det dags dra in BMP-filen på Contourtrace.exe, då kör den filen, Jag valde skala 15000 och 1 på antal pixlar/meter eftersom jag inte orkade räkan ut vad det var. Det straffar sig sen när man ska skala kartan rätt... Datorn jobbar på och producerar en .ai-fil som man kan öppna i OCAD 8 med fördel, som nämligen visar linjerna som grå streck till skillnad mot OCAD 9 som inte visar strecken.

Jag markerade allt och bytte till ett smalt violett streck och lade originalbilden bakom för att jämföra.
 
Som ni ser blev det inte så bra! Contourtrace misstolkar bilden rätt kraftigt. Dock kan man relativt enkelt fixa detta då linjerna ligger bra för att klippa dem i OCAD. Byter lite färger så ser ni:
 
Några få klipp av linjer, raderade punkter och några raderade linjer så blir det så här:
 
Jag byter till ett karttecken alla, och sedan markerar jag hela ytan och väljer "slå samman".
 
Ni ser att det är mycket "darr" på linjen som jag har markerad. 
 
Nu gäller det att städa lite mer, så jag väljer att öppna filen i Open Orienteering Mapper, markerar området, väljer Verktyg Simplyfy path. Om jag markerar hela kartan här kraschar OOM (som inte är v 1.0 än) men det beror nog på att jag har så många kurvor som korsar varann (jag har inte städat hela filen). Så spara ofta och gör detta först då du städat filen helt!
 
 
Nu börjar det likna nåt! Jag kollar mot bakgrundsbilden:
 
Det är inte perfekt, men datorn har gjort det.
 
Hur det ser ut på andra delar av kartan, jag har nu bytt till grönstreckat så man ska se originalhöjdkurvorna under.
 
 
Det blir lite skidorientering över det hela när man har bruna andra objekt, för vägarna kommer med som höjdkurvor då de har samma färg.
 
Men på det hela taget tror jag att man sparar oerhört mycket tid med denna metod om man ska digitalisera en gammal karta. I väldigt detaljerade områden gör den mycket fel, men jag antar man kan förfina metoden, och försöka få Contourtrace att göra bättre ifrån sig.
 
Det finns följande kommandon att leka med, som jag inte gjort:
New parametersDescription
-always-merge-distance Maximum size (in pixels) of gaps in lines which should be closed unser weaker preconditions and without inserting a new bezier curve (default: 7)
-line-length-threshold Lines whose endpoints are closer together than line-length-threshold pixels are deleted. This is useful to fight noise and to remove very short parts of lines resulting from overlap and whose direction cannot be determined exactly, leading to a distortion of the result (default 3.5)
-map-scale Scale number of the map in which the result is to be imported, for example 5000 for a scale of 1:5000 (default: manual entry)
-max-gap-angle Maximum angle (in degrees) of gaps in lines which should be closed automatically by ContourTrace (default: 70)
-max-gap-distance Maximum length (in pixels) of gaps in lines which should be closed automatically by ContourTrace (default: 60)
-max-gap-smooth-distance Maximum length (in pixels) of gaps in lines which should be smoothed. This prevents the creation of "waves" from sloppily cut lines in the contour image (for example as a result of a diagonally overlapping path) and the resulting wrong curvature of the line ends. On the other hand the line might become incorrect in the neighbourhood of the gap (default: 25)
-meters-per-pixel Meters per pixel in the contour image (default: manual entry)
Changed parametersDescription
-centerline Activated by default
-corner-threshold Default value changed to 80
-error-threshold Default value changed to 0.8
-filter-iterations Default value changed to 2
-line-reversion-threshold Default value changed to 0
-line-threshold Default value changed to 0
 
Snart är allt detta inaktuellt med laserkurvornas intåg, men som ett alternativ kan man använda denna metod! Laserkartor som görs automatiskt får ju stora problem med undulationer som ligger nära eller strax under ekvidistansen man väljer. Då är det faktiskt bra att ha en karta där någon gjort urvalet.
 
Nästa steg är ju att lägga laserkarta bakom den karta man nu fixat, och i den justera höjdernas placering mha laserkurvor på säg 0,5-1 m ekvidistans.

Sprintkartritning: Träd som punkt- eller areasymbol?

Jag diskuterar lite sprintkartritning i detta blogginlägg. Jag tar tacksamt emot synpunkter! Kartan är ej klar än.
 
I långa rader med träd, alléer, där kronorna går ihop med varann, ska man rita varje träd eller inte?
Jag är inne på att inte rita ut vartenda träd. Huvudargumentet är att man inte (lätt) kan urskilja individuella träd. Jag ritar det med "spidda veg på lättlöpt mark".
På nästa område är några träd placerade i en triangel. 
Jag väljer at här rita som enskilda träd, varför? De är få, man kan lätt särskilja dem från varann. De är stora . De står ej så tätt ihop att det blir för trångt på kartan. Det är inte andra objekt på kartan som stör.
 
Ett till område, här är det flera träd, de står i en oregelbunden grupp.
Här vill jag rita med ett areatecken. Huvudargumentet är att det inte ryms på kartan att rita ut individerna, och det andra argumentet att man ej (lätt) kan avgöra vilket av träden som är vilket om man skulle rita ut alla som punkter.
 
Här syns båda ställena på kartan. Lite har jag fuskat med de tre träden och dragit isär dem lite, så ja, det är ett gränsfall.
 
Här står en rad med träd bakom parkeringen. De står ekvidistant. Lite svårt att se men jag ringar in träden med röd färg.
Jag väljer att rita in dessa träd som enskilda, kronorna tar inte i varann, de är stora och tydliga, det är ej så tätt mellan dem. Jag ritar med litet träd-tecknet.
 
Eftersom jag ritar i Open Orienteering Mapper kan man göra detta smidigt! Rita en linje med valfritt linjetecken. Markera linjen. Välj karttecknet för litet träd. Klicka på "verktyg - distribute points along path" och vips!
 
Snabbt och enkelt har man placerat ut dessa på en linje med jämna mellanrum.
 
Tag bort hjälplinjen. 
Möjligen ska man klippa lite i grönrastret (på kartan!) för ökad läsbarhet.
 
Specialare: 
Så hur ritar man här? Det är så små träd att de inte bör vara med, men de är så "täta" att man som löpare, exv från denna vinkel kan uppfatta dem som en vegatationsvägg. Man bör markera det på nåt sätt, men hur? 
Jag kom fram till att jag ritar den med ett areatecken för det är trångt mellan kantlinjerna, de ryms inte med ett punkttecken. Jag ritar med spridda träd på öppen mark (402 ISSOM). Jag är dock inte nöjd, måste ev överdrivas och göras lite bredare, det syns illa. 
 
 
To be continued... 

RSS 2.0